Το Μήνυμα της Κυριακής

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

      Στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής, ο απόστολος Παύλος απευθύνεται στους χριστιανούς της Κορίνθου, με αφορμή κάποιες διασπαστικές τάσεις που εμφανίστηκαν ανάμεσά τους, και τους παρακαλεί να διατηρούν την μεταξύ τους ενότητα και ομοψυχία.

      Διδάσκει ο Απόστολος τους Κορινθίους, αλλά και ευρέως όλους εμάς τους Χριστιανούς, ότι όλοι ανήκουμε στον Χριστό, στο όνομα του Οποίου βαπτιστήκαμε, γι’ αυτό είναι ανεπίτρεπτο να προσκολλούμαστε σε επιμέρους πρόσωπα, αλλά να ομολογούμε όλοι την ίδια πίστη, να μην υπάρχουν μεταξύ μας διαιρέσεις, αλλά να είμαστε αρμονικά ενωμένοι, με τα ίδια φρονήματα σε θέματα πίστεως και εκκλησιαστικής ζωής. Άλλωστε, ο Κύριος, ο νομοθέτης της αγάπης και χορηγός της ειρήνης, είναι Αυτός που ήλθε για να μας ενώσει σε ένα σώμα, την Εκκλησία. Είναι Αυτός που παρεκάλεσε τον Ουράνιο Πατέρα για την ενότητα των μαθητών Του, «ίνα πάντε εν ώσι». Είναι Αυτός που υπόσχεται ότι θα είναι παρών εκεί όπου είναι «δύο ή τρεις συνηγμένοι» στο δικό Του όνομα. Αυτός είναι το κέντρο ενότητας των Χριστιανών.

      Το πρόβλημα της διαίρεσης και της διάσπασης απασχόλησε έντονα την Εκκλησία ήδη από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, καθότι πολλοί ήταν εκείνοι που, υπηρετώντας διάφορες σκοπιμότητες ή αλλοιώνοντας το περιεχόμενο της πίστεως, πολέμησαν την ενότητά Της. Το ίδιο πρόβλημα συνοδεύει την ιστορική πορεία της Εκκλησίας, μέχρι τις μέρες μας, δικαιώνοντας την ανησυχία του ίδιου του Κυρίου μας για την ενότητα του Σώματός Του.    

      Ωστόσο, με αφορμή τους λόγους του Αποστόλου Παύλου, θα λέγαμε, τρεις είναι οι παράγοντες που λειτουργούν καταστροφικά στην ενότητα της Εκκλησίας. Ο πρώτος παράγοντας είναι τα σχίσματα. Πρόκειται για διοικητικής φύσεως διασπάσεις, ως επί το πλείστον, εντός της Εκκλησίας, που οφείλονται στον εγωισμό των εμπνευστών τους, στην καλλιέργεια θρησκευτικού φανατισμού αλλά και υπερσυντηρητισμού, που οδηγεί στην αμφισβήτηση της διοικητικής τάξης και στην ανυπακοή απέναντι στην Κανονική εκκλησιαστική Αρχή, που είναι ο Επίσκοπος.

      Ο δεύτερος παράγοντας διαίρεσης της Εκκλησίας είναι οι αιρέσεις. Αυτές αμαυρώνουν την πίστη και την ορθή διδασκαλία, όπως διασώζεται στην Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. Οδηγούν στην πλάνη και καταστρέφουν την προοπτική της σωτηρίας σε εκείνους που την υιοθετούν. Η πλάνη είναι αυτή που συσκοτίζει και παραχαράσσει την ορθή πίστη, οδηγώντας σε «πίστη» που δεν μπορεί να σώσει, να ενώσει τον άνθρωπο με την άκτιστη Χάρη του Τριαδικού Θεού, διότι ενεργεί ως βλασφημία.

    Ο τρίτος παράγοντας διάσπασης της ενότητας της Εκκλησίας είναι το φαινόμενο του γεροντισμού. Αποτελεί μια μορφή ομαδοποίησης χριστιανών όχι υπό την σκέπη του Αρχιποίμενος Χριστού, αλλ’ ενός εκκλησιαστικού προσώπου, Γέροντος - Πνευματικού, ο οποίος θεωρείται η απόλυτη αυθεντία, και ο λόγος του «ευαγγέλιο». Ο ρόλος όμως του γέροντος δεν είναι η δημιουργία οπαδών, αλλ’ η εις Χριστόν παιδαγωγία και προαγωγή των πνευματικών του τέκνων. Ο ίδιος οφείλει να είναι το όχημα, η κλίμακα που ενώνει τους πιστούς με τον Χριστό, διασπώντας τα μεταξύ τους τείχη λόγω της αμαρτίας.

      Χρειάζεται, λοιπόν, μεγάλη διάκριση και προσοχή από όλους μας, ως συνειδητά μέλη της Εκκλησίας, για να αποφεύγουμε τους πειρασμούς που απειλούν την ενότητα του σώματος της Εκκλησίας. Μη ξεχνούμε ποτέ πως δεν ανήκουμε σε ανθρώπους, αλλά στον Σωτήρα Χριστό, δεν ακολουθούμε ανθρώπινες διδασκαλίες, αλλά το Ευαγγέλιο του Χριστού, που ζει και παραμένει ανόθευτο στους αιώνες, μόνο εντός της Εκκλησίας.

                                      ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ Φ.Ν.Θ.

 

Επικοινωνία:

 Γραμματεία:

 Μητροπόλεως 1, Καβάλα

 +2510,223141-2510,225187

 Fax: +52510,223283

 imphnth@otenet.gr

Τα Νέα μας