Μήνυμα Σεβ. Μητροπολίτου Φ.Ν.Θ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ & ΘΑΣΟΥ

Μητροπόλεως 1 - 654 03 Καβάλα, 2510-223.141, 2510-223.283.-

ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ 2018

Μήνυμα Σεβ. Μητροπολίτου Φ.Ν.Θ.

κ. Στεφάνου

 

Aδελφοί μου και τέκνα μου αγαπητά εν Κυρίω.

Σε μιὰ περίοδο γενικής κρίσεως, πτωχείας, ανησυχιών, αλλὰ και κάποιων ελπίδων, ο χριστιανικὸς κόσμος προετοιμάζεται να εορτάση και πάλι την μεγάλη και χαρμόσυνη εορτή των Χριστουγέννων, όπως τελείται σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα ποικίλα παγκόσμια γεγονότα και πιο άμεσα οι κρατικές μας δυσχέρειες κινδυνεύουν να αποδυναμώσουν την προετοιμασία της περιόδου των Χριστουγέννων μας σαν Ορθόδοξοι Έλληνες. Αλλὰ δεν θα κατορθώσουν τίποτε όσοι περιφρονούν την Εκκλησία μας, τους κληρικούς μας και τον ευγενικὸ λαό μας. Η πνευματικὴ τροφὸς του Γένους μας, η αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας με τους μελωδικοὺς ύμνους της, με τις προσφιλείς στο λαό μας εορτὲς και τελετές, με την αγάπη της προς όλους, με την μυσταγωγία της Θείας Λειτουργίας και τα πατροπαράδοτα έθιμα του λαού μας, θα γεμίση και πάλι τις ψυχές μας με την αγνὴ χριστιανικὴ χαρὰ και την γλυκειὰ ελπίδα για καλύτερες ημέρες. Τα Χριστούγεννα, η Πρωτοχρονιά, ο άγιος Βασίλειος, τα Θεοφάνεια, ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, θα ευφράνουν και πάλι τις καρδιές μας επὶ δώδεκα ημέρες, και θα ανανεώσουν μέσα μας την ελπίδα, αλλὰ και την ὑπομονή. «Χριστός γεννάται, αδελφοί, δοξάσατε, Χριστὸς εξ Ουρανών απαντήσατε, Χριστὸς επὶ γής υψώθητε». Και η Υπεραγία Θεοτόκος, η γλυκειὰ Παναγιά, η μάνα του Χριστού και όλων των Χριστιανών θα είναι η σκέπη και η παρηγοριὰ του κόσμου.

Ο Χριστὸς με ασύγκριτη ταπείνωση και ανυπέρβλητη αγάπη έγινε άνθρωπος για εμάς, κατὰ την προαιώνια βουλὴ του Ουρανίου Πατρός. Και τώρα αυτὸ που ζητεί απὸ εμάς είναι η ιδική μας αγάπη για τους αδελφούς συνανθρώπους μας, και η μετάνοια μας για όσα εφταίξαμε.

Η τοπικὴ Εκκλησία μας, αδελφοί μας, δηλαδὴ η Ιερά Μητρόπολις Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου αγωνίζεται όλες τις ημέρες και τους μήνες του χρόνου, για να ανταποκριθή στη μεγάλη προτροπὴ και θεία εντολὴ της αγάπης του Σωτήρος Χριστοῦ, μέσω του Γενικού και των Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων και όλων των γνωστών μας ευαγών Ιδρυμάτων.

Ειδικώς πληροφορούμε την κοινωνία της Μητροπολιτικής Περιφερείας μας ότι η Εκκλησία μας προσφέρει εκατοντάδες συσσίτια με την αδιάκοπη λειτουργία του Τραπεζιού της Αγάπης στην Καβάλα και την Χρυσούπολη, με την συνεργασία των κληρικῶν μας, και όλων εκείνων των εθελοντών και εθελοντριών αδελφών μας. Ήδη για τους απόρους και αδυνάτους η τοπική μας Εκκλησία με δαπάνες του Γενικού Ταμείου Ευποιίας της, χορηγεί κάθε μήνα χρηματικὰ βοηθήματα, καθώς, και Δέματα με τρόφιμα, και άλλες παροχές, κατὰ την περίοδο των Εορτών. Για τους αδελφούς μας της τρίτης ηλικίας, φροντίζει για την άρτια και ομαλὴ διαβίωση τους στα Κέντρ Φροντίδος Ηλικιωμένων και Χρονίως Πασχόντων στην Καβάλα και στην Χρυσούπολη.

Επὶ πλέον τούτων για τα αγαπημένα μας παιδιά, τους νέους και τις νέες, η τοπική μας Εκκλησία εμερίμνησε για την εγκαταβίωσή τους στην Εκκλησιαστική Κατασκήνωση της Θάσου κάθε καλοκαίρι απὸ τον Ιούλιο του 1989 μέχρι και τον Ιούλιο του 2017, και θα μεριμνήση, πρώτα ο Θεὸς απὸ τον Ιούλιο του 2019 στη νέα Κατασκήνωσή της, στην Θάσο. Η Μητρόπολή μας, ενισχύει με υποτροφίες κάθε σχολικὴ χρονιὰ μαθητὲς και φοιτητές, αλλὰ και παρέχει στέγη για την δωρεὰν διαμονή τους όσο διαρκούν οι σπουδές τους στην Θεσσαλονίκη, και σε αλλες πόλεις, και ενδιαφέρεται για τα παιδιὰ της προσχολικής ηλικίας, για τα οποία λειτουργεί Βρεφονηπιακὸς Σταθμὸς απὸ το 1994.

Αδιάκοπο το ενδιαφέρον του Γραφείου Εξωτερικής Ιεραποστολής στα αδέλφια μας της Αφρικής και της Ασίας, που εκδηλώνεται με τα προγράμματα αναδοχής και υποτροφιών.

Όλο αυτὸ το έργο της αγάπης, αδελφοί μου, γίνεται με τις ιδικές σας προσφορές στις Ενορίες και στα Φιλόπτωχα Ταμεία τους, ή απ’εὐθείας στα γραφεία του Ταμείου Ευποιίας της Ιερᾶς Μητροπόλεώς μας. Σάς προσκαλούμε, σάς παρακαλούμε και σάς προτρέπομε να ενισχύσωμε όλοι μαζύ, τον ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, ο οποίος ξεκινά εφέτος την προσεχή Κυριακή 9 Δεκεμβρίου, δίδοντας την χρηματικὴ προσφορὰ στα συνεργεία των ιερέων και των κυριών και δεσποινίδων, που θα διεξαγάγουν τον ΕΡΑΝΟ σε κάθε ενορία, ή εν ανάγκῃ απ΄ευθείας στον ιερὸ Ναό, προσφέροντας ό,τι μπορούμε.

Δύνασθε επίσης, εφ΄ όσον το επιθυμείτε, και μάλιστα για ποσὰ μεγαλύτερα, να προσφέρετε την δωρεά σας, απ΄ευθείας στα

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ & ΣΤΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΣΑΣ

ζητώντας επίσημη και νόμιμη απόδειξη, κατάλληλη για την εφορία.

Καλὴ και πλούσια αγάπη, αδελφοί. Η Εκκλησία αναμένει την συμπαράστασή σας, και σάς βεβαιώνει ότι την περιμένει μόνο απὸ εσάς, τους πιστοὺς Χριστιανούς της. ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, για τους εντοπίους, για τους φιλοξενουμένους, τους πρόσφυγες και για όλους.

Με πατρικὲς Ευχὲς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ & ΘΑΣΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

7-12-2018

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ

 

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
Ι Ε Ρ Α  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ 
Φ Ι Λ Ι Π Π Ω Ν ,  Ν Ε Α Π Ο Λ Ε Ω Σ  &  Θ Α Σ Ο Υ

Μητροπόλεως 1-654 03 Καβάλα, 2510-223.141, 2510-839.050.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ

των Εφημερίων Ιερέων της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων,
Νεαπόλεως και Θάσου
της Τρίτης 20 ης Νοεμβρίου 2018.-

Οι ογδόντα πέντε (85) εφημέριοι ιερείς της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου στην τακτική μηνιαία Ιερατικὴ Σύναξή τους, με την παρουσία και την ενημέρωση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Στεφάνου για το μεγάλο θέμα που ανέκυψε τελευταία στις Σχέσεις μεταξὺ Εκκλησίας & Πολιτείας, ένεκα του οποίου συνεκλήθη εκτάκτως και η Ιερὰ Σύνοδος της Σεπτής Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος της 16-11-2018 υπὸ την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ι ερωνύμου, μετὰ απὸ τρίωρη διαλογικὴ συζήτηση απεφάσισαν και συνεσκέφθησαν να συντάξουν την παρούσα

ΟΜΟΦΩΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ με την οποία :

1. ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΝ άμεσα, απόλυτα και κατηγορηματικὰ την οποιαδήποτε προσπάθεια και διάθεση δημιουργίας ψευδών εντυπώσεων, περί της δήθεν διαφορετικής απόψεως μεταξὺ όλων των Κληρικών-Εφημερίων, οι οποίοι σέβονται ολοθύμως την ομόφωνη Απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Σεπτής Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος της 16η ς Νοεμβρίου 2018, όπως αυτὴ καταγράφεται στο επίσημο ανακοινωθέν αυτής.

2. ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ καί ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ την Απόφαση αυτή, α) περὶ της συνεχίσεως του διαλόγου με την Πολιτεία επὶ θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, β) περὶ της συγκροτήσεως Ειδικής Επιτροπής της Ιεράς Συνόδου, αποτελουμένης απὸ Ιεράρχες, Νομικούς, Εμπειρογνώμονες και Εκπροσώπους του Εφημεριακοῦ Κλήρου για την μελέτη των θεμάτων αυτών, και γ) περὶ της παραμονής στο υφιστάμενο καθεστὼς μισθοδοσίας των κληρικών και των λαϊκών υπαλλήλων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

3. ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ως πνευματικὸ Πατέρα τον Επίσκοπο και Μητροπολίτη τους κ. Στέφανο, όπως και την Σεπτὴ Ιεραρχία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος και ΔΗΛΩΝΟΥΝ υπευθύνως ότι ο ιερὸς Κλήρος της τοπικής μας Εκκλησίας ΣΕΒΕΤΑΙ απολύτως το Συνοδικὸ Σύστημα της αγίας μας Εκκλησίας, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ την κατάσταση που δημιουργήθηκε με ενότητα και ομοψυχία, με ηρεμία 2 και νηφαλιότητα, με προσευχὴ και προσοχή, τονίζοντας ότι η Ορθόδοξη Χριστιανικὴ Εκκλησία έχει κεφαλή της τον Κύριο ημών Ιησού Χριστὸ και μέλη του Σώματος αυτού είμεθα όλοι εμείς, ο ιερὸς Κλήρος και ο ευσεβὴς Λαὸς, όλοι μας βαπτισμένοι στο όνομα της αγίας και ομοουσίου Τριάδος.

4. ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ την απαξίωση του ιερού Κλήρου απὸ ορισμένους, οι οποίοι είτε απὸ άγνοια, είτε απὸ ιδιοτέλεια τον κατηγορούν στο σύνολό του για πλουτισμό, χρηματισμὸ και καλοπέραση. Οι κληρικοί μας δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας και δεν μισθοδοτούνται απὸ το Ελληνικὸ Κράτος μας επειδὴ είναι απλώς δημόσιοι υπάλληλοι και εκκλησιαστικοὶ λειτουργοί. Ο ιερὸς Κλήρος μισθοδοτείται απὸ το Ελληνικὸ Κράτος σε αντιστάθμισμα προς την εκκλησιαστικὴ περιουσία της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία κατὰ καιροὺς παρεχωρήθη στην πολιτεία, με συμφωνίες καταγεγραμμένες και ανεγνωρισμένες νομικὰ και ουσιαστικά, σε αναγνώριση των θυσιών, των κόπων και της μοναδικής στὸν κόσμο προσφοράς της Εκκλησίας και του ιερού Κλήρου της στα τετρακόσια χρόνια της σκλαβιάς και στην απελευθέρωση της αγαπημένης μας Πατρίδος, της Ελλάδος μας, όπως επίσης και για την τεραστία συμβολή του στην κοινωνία, στην φιλανθρωπία και στην κοινωνικὴ καταξίωση των πασχόντων αδελφών μας σε προηγούμενες δύσκολες εποχές, όπως και στην σημερινή.

5. ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ με νηφαλιότητα, με περισυλλογή, με προσευχὴ και πολλὴ σκέψη, στην οποιασδήποτε μορφής αποχριστιανοποίηση της πατρίδος μας, στους τομείς του πολιτισμού, των ελληνικών και ορθοδόξων χριστιανικών παραδόσεών μας, της χριστιανικής παιδείας, της ευλογημένης οικογενείας, του ορθοδόξου χριστιανικού γάμου και της κοινωνίας μας.

6. ΔΗΛΩΝΟΥΝ ως φορολογούμενοι έλληνες πολίτες και κληρικοὶ του κράτους μας ότι ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ την εν όψει της αναθεωρήσεως του Συντάγματος της Ελληνικῆς Δημοκρατίας, οποιαδήποτε αλλαγή, παραποίηση ή κατάργηση του προοιμίου του Συντάγματός μας, το οποίο εγράφη απὸ τους ενδόξους προγόνους μας, με τα αίματα και τους αγώνες τους, με τις θυσίες και τους κόπους των, («υπὲρ Πίστεως και Πατρίδος» έγραψαν και είπαν), σαν μιὰ ελάχιστη έκφραση ευγνωμοσύνης πρὸς τον άγιο Τριαδικὸ Θεό μας, για το μεγάλο δώρο της ελευθερίας που ήλθε σαν θείο δώρο με την μοναδικὴ στον κόσμο Ελληνικὴ Επανάσταση εναντίον της σκλαβιάς του 1821, η οποία ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ με την ταξικὴ επανάσταση της Γαλλίας του 1789, και με το σύνταγμά της, όπως κάποιοι αδαείς και άμοιροι της ιστορικής αληθείας επιθυμούν να λένε κατὰ καιρούς.

7. ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ την οποιαδήποτε ΑΛΛΑΓΗ των άρθρων 3 και 13 του Συντάγματος, εν όψει οποιασδήποτε θρησκευτικής ουδετερότητος, δεδομένου ότι άχρι τούδε τα συγκεκριμένα άρθρα δεν προσβάλλουν καμμία θρησκεία, η οποία λειτουργεί μαζύ με τους 3 πιστούς της, μέσα στην επικράτεια του Ελληνικού Κράτους μαζὺ με τους λειτουργούς της, και δεν έχει προκύψει κανένα απολύτως πρόβλημα που να επιβάλλη μια τέτοια παρέμβαση στα εν λόγω άρθρα του Συντάγματός μας. ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΜΑΛΙΣΤΑ, βάσει του ισχύοντος Συντάγματος, ενώ «επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικῆς Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού (3,1)», «κάθε γνωστὴ θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικὰ με τη λατρεία της τελούνται ανεμπόδιστα υπὸ την προστασία των Νόμων (13,2)» και «κανένας όρκος δεν επιβάλλεται χωρὶς νόμο, που ορίζει και τον τύπο του (13,5)».

8. ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ την απορία τους, πώς ερμηνεύουν και πώς κατανοούν οι ορισμένοι που κατὰ καιροὺς επιθυμούν τον λεγόμενο χωρισμὸ «Εκκλησίας και Πολιτείας» και για ποιὸ λόγο δεν μάς καταγράφουν πώς θα υφίστανται σε σχέση με την Εκκλησία στην οποία εβαπτίσθηκαν και ανήκουν ουσιαστικώς, εκείνοι που θα διαχωρισθούν από την Εκκλησία.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ-ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ

20-11-2018

Επικοινωνία:

 Γραμματεία:

 Μητροπόλεως 1, Καβάλα

 +2510,223141-2510,225187

 Fax: +52510,223283

 imphnth@otenet.gr

Τα Νέα μας