ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ 2016-2017

Ὄρθρος & Θ. Λειτουργία. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ εἰς τόν Ἐνοριακόν ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Χρυσουπόλεως.

 πατήστε εδώ και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα

Επικοινωνία:

 Γραμματεία:

 Μητροπόλεως 1, Καβάλα

 +2510,223141-2510,225187

 Fax: +52510,223283

 imphnth@otenet.gr

Τα Νέα μας