ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ - Πεντηκοστή : Η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας

πεντηκοστή

Πεντηκοστή : Η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας

"Πεντηκοστήν εορτάζομεν και Πνεύματος επιδημίαν". Πεντηκοστήν εορτάζουμε! Ημέρα παγκόσμιας χαράς και ευφροσύνης. Εορτάζουμε την έλευση και ενοίκιση του Παρακλήτου, του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδας, του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο. Στην προ Χριστού εποχή γνωρίσαμε τον Πατέρα, στην κατά Χριστόν εποχή αποκαλύφθηκε ο ενανθρωπίσας Υιός και τώρα στην μετά Χριστόν εποχή κατέρχεται και φανερώνεται  στον κόσμο το Άγιο Πνεύμα. Η Παναγία Τριάς, ο Ένας Άναρχος Θεός, δημιουργεί, ανακαινίζει, συντηρεί και ζωοποιεί την σύμπασα κτίση και τον άνθρωπο, «μία δύναμις, μία σύνταξις, μία προσκύνησις, της αγίας Τριάδος»(τροπάριο Πεντηκοστής).

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ - ΛΥΚΟΙ ΒΑΡΕΙΣ

jesus christ

 

«ΛΥΚΟΙ ΒΑΡΕΙΣ»

Ανάμεσα στα άλλα χαρίσματα που είχε δώσει ο Θεός στον Απόστολο Παύλο, ήταν και το προφητικό χάρισμα. Προφήτευσε λοιπόν ότι ύστερα από το θάνατό του, θα εμφανιστούν στον κόσμο «λύκοι βαρείς», λύκοι άγριοι που θα κάνουν μεγάλη καταστροφή στο πνευματικό ποίμνιο , «εγὼ γαρ οίδα τούτο, ότι εισελεύσονται μετὰ την άφιξίν μου λύκοι βαρεις εις υμάς μη φειδόμενοι του ποιμνίου».

Επικοινωνία:

 

Γραμματεία:

Μητροπολίτου Προκοπίου 1, Καβάλα

 +2510.223-141, +2510.225-187

 Fax: +2510.223-283

 imphnth@otenet.gr

Τα Νέα μας