ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ - Πεντηκοστή : Η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας

πεντηκοστή

Πεντηκοστή : Η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας

"Πεντηκοστήν εορτάζομεν και Πνεύματος επιδημίαν". Πεντηκοστήν εορτάζουμε! Ημέρα παγκόσμιας χαράς και ευφροσύνης. Εορτάζουμε την έλευση και ενοίκιση του Παρακλήτου, του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδας, του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο. Στην προ Χριστού εποχή γνωρίσαμε τον Πατέρα, στην κατά Χριστόν εποχή αποκαλύφθηκε ο ενανθρωπίσας Υιός και τώρα στην μετά Χριστόν εποχή κατέρχεται και φανερώνεται  στον κόσμο το Άγιο Πνεύμα. Η Παναγία Τριάς, ο Ένας Άναρχος Θεός, δημιουργεί, ανακαινίζει, συντηρεί και ζωοποιεί την σύμπασα κτίση και τον άνθρωπο, «μία δύναμις, μία σύνταξις, μία προσκύνησις, της αγίας Τριάδος»(τροπάριο Πεντηκοστής).

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ - ΛΥΚΟΙ ΒΑΡΕΙΣ

jesus christ

 

«ΛΥΚΟΙ ΒΑΡΕΙΣ»

Ανάμεσα στα άλλα χαρίσματα που είχε δώσει ο Θεός στον Απόστολο Παύλο, ήταν και το προφητικό χάρισμα. Προφήτευσε λοιπόν ότι ύστερα από το θάνατό του, θα εμφανιστούν στον κόσμο «λύκοι βαρείς», λύκοι άγριοι που θα κάνουν μεγάλη καταστροφή στο πνευματικό ποίμνιο , «εγὼ γαρ οίδα τούτο, ότι εισελεύσονται μετὰ την άφιξίν μου λύκοι βαρεις εις υμάς μη φειδόμενοι του ποιμνίου».

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ - Το κάλεσμα του Θεού.

iasi tyflou 1 e

Το κάλεσμα του Θεού.

Οι απόστολοι Παύλος και Σίλας καθώς περιόδευαν στη περιοχή των Φιλίππων συνάντησαν στο δρόμο μια υπηρέτρια που είχε μέσα της πονηρό μαντικό πνεύμα και κάνοντας τη μάντισσα, άφηνε πολλά κέρδη στα αφεντικά της. Ο Παύλος σπλαγχνιζόμενος την ταλαίπωρη γυναίκα, προστάζει το δαιμόνιο να φύγει από εκείνη και η γυναίκα ελευθερώνεται !

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ - Ο αληθινός Χριστιανός

jesus 610x399

 

Ο αληθινός Χριστιανός

Ιστορική σημασία για τη ζωή του κόσμου και της Εκκλησίας έχουν οι στίχοι του Αποστολικού αναγνώσματος της Κυριακής που διασώζουν οι Πράξεις των Αποστόλων. Μετά την μαρτυρική τελείωση του Πρωτομάρτυρα Στεφάνου τα μέλη της πρώτης  Εκκλησίας διασκορπίσθηκαν πέρα από τα όρια των Ιεροσολύμων. Ήταν μάλιστα τόσο εντυπωσιακό το «άνοιγμα» αυτό της Εκκλησίας του Χριστού στους γύρω λαούς, ώστε, όταν ο Απόστολος Βαρνάβας  επισκέφθηκε την Αντιόχεια αναζητώντας τον Απόστολο Παύλο, βίωσε από κοντά την μεγαλειώδη εμπειρία της αυξήσεως του αριθμού των Χριστιανών.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ- Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

kyriakh.myroforwn S.Drekou aenai.epAnastasi1

 Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

 Στο αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής των Μυροφόρων διαβάζουμε για ένα πρόβλημα που είχε πα­ρατη­ρηθεί στην νε­οσύστατη Εκ­κλη­σία σχετικά με την καθημερινή διακονία των χη­ρών και των ορφανών. Α­πό την δια­πρα­γμάτευση του θέματος με έκπληξη διαπιστώ­νου­με την ει­λικρίνεια με την οποία περι­γρά­φει ο ευαγγελιστής Λουκάς το πρόβλημα, αλ­λά και την άμεση λύση που δόθηκε από την Εκκλησία.

Επικοινωνία:

 

Γραμματεία:

Μητροπολίτου Προκοπίου 1, Καβάλα

 +2510.223-141, +2510.225-187

 Fax: +2510.223-283

info@imfnth.org

Τα Νέα μας