ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Διεύθυνση : Αγίων Αναργύρων 6

Τηλέφωνο και Fax : 2510226533

 T.K. : 65403

Εφημέριος : Ιερεύς Χερουβείμ Γούπας

 

Ο Ναός βρίσκεται στις βόρειες παρυφές της Πόλεως και κτίσθηκε σε οικόπεδο που παραχώρησαν το έτος 1963 οι κληρονόμοι του Πέτρου Βουλγαρίδη. Από το έτος 1936 έως το έτος 1977 στην περιοχή υπήρχε μικρό Παρεκκλήσιο επ’ ονόματι των Αγίων Αναργύρων που υπαγόταν στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Πόλεως Καβάλας.

 

Το έτος 1955 και με ημερομηνία 1η Νοεμβρίου θεμελιώνεται ο Ιερός Ναός επ’ ονόματι των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Η ολοκλήρωση των προσπαθειών ανεγέρσεως συντελείται με δαπάνη των ευλαβών Χριστιανών της περιοχής κατά το έτος 1978. Το έτος 1977 και μετά από τις νόμιμες διαδικασίες δημοσιεύεται το Προεδρικό Διάταγμα 52/18-0-77, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (22/28-01-1977 τ.Α’.) και ιδρύεται η νέα Ενορία των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού της Πόλεως Καβάλας. Ο Ναός αγιογραφημένος ολόκληρος και οργανωμένος με αίθουσα και άλλα προσκτίσματα αποτελεί το κέντρο της ομώνυμης δραστήριας Eνορίας. Είναι τρίκλιτος Βασιλική με τρούλο.

Σήμερα η Ενορία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο συγκρότημα με πνευματική δραστηριότητα και ζωντανή παρουσία στην πόλη της Καβάλας.

 

 

 

HOLY TEMPLE OF AGIOI ANARGYROI

Address : Agion Anargiron 6

Phone and Fax : 2510226533

Postcode : 65403

Priest : Revd Cherubim Goupas

 

The church is located on the northern outskirts of the city and was built on land donated in 1963 by the heirs of Peter Voulgaridis. From 1936 to 1977 there  was a small chapel by the name of Agion Anargiron that belonged to the Metropolitan Church Timiou Prodromou of Kavala in the area.

on November 1st 1955 the church by the name of saints and miraculous Cosmas and Damian was founded. The completion of efforts for erection occurs at the expense of devout Christians in the region in the year 1978.In 1977 - after legal procedures- a Presidential Decree 52/18-0-77, was published in the newspaper of the government (22/28-01-1977 issue A '.) and  the new Parish of Saints Cosmas Damian and the City of Kavala was founded. The Church is completely decorated with hagiographies and is organized with a hall and other buildings therefore being made the center of the homonymous active parish. It is a three-aisled basilica with a dome.

Today the parish is an integrated complex with mental activity and vibrant presence in the city of Kavala.

 

Copyright 2014 Α. Μανούσος, Δ. Μεγαλομμάτης, Ν. Γαλανός, Χ. Κουτσογιάννης

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Επικοινωνία:

 

Γραμματεία:

Μητροπολίτου Προκοπίου 1, Καβάλα

 +2510.223-141, +2510.225-187

 Fax: +2510.223-283

info@imfnth.org