ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διεύθυνση : Αγίου Αθανασίου 109

Τηλέφωνο και Fax : 2510222330

Τ.Κ. : 65201

Εφημέριος : Ιερεύς Παναγιώτης Βόλκος

 

Είναι ο τρίτος κατά σειρά παλαιότητας, μετά τους Ι. Ναούς Τιμίου Προδρόμου και Κοιμήσεως Θεοτόκου Ναός της Καβάλας, κτισμένος στο ανατολικό άκρο της πόλεως, σε χώρο επικλινή και γραφικό. Είναι τρίκλιτη Βασιλική, εντός μάνδρας και κτίστηκε μεταξύ των ετών 1878 – 1888, με δαπάνες ενοριτών, οι οποίοι στην αναφορά τους προς τον πολιτικό διοικητή Καβάλας για την ανάγκη ανεγέρσεως του Ναού έγραφαν: ΄΄…λίαν δυσχερώς κατορθώνομεν να εκτελώμεν τα θρησκευτικά μας καθήκοντα, διότι στερούμεθα Ιερού Ναού. Η μετάβασίς μας εις τους Ιερούς Ναούς της πόλεως αποβαίνει κοπιώδης λόγω της μεγάλης εκ της συνοικίας αποστάσεως΄΄.

 

Ο πρόναος είναι μεταγενέστερος, ενώ τα λοιπά εντός του περιβόλου του Ιερού Ναού κτίσματα, - όπως το γραφείο, το πρεσβυτέριο, η κατοικία του νεωκόρου και άλλα - έχουν χρονολογία ανεγέρσεως ανεξακρίβωτη και πάντως μεταγενέστερη του κυρίως Ναού. Υπάρχει η πληροφορία, ότι στα ανωτέρω κτίσματα ελειτούργησε Ελληνικό Σχολείο υπό την επίβλεψη και οικονομική ενίσχυση του Ιερού Ναού. Στον κώδικα διασώζονται στοιχεία που αφορούν την μισθοδοσία των διδασκάλων εκ του ταμείου του Ιερού Ναού.

Παλαιοί ενορίτες του Αγίου Αθανασίου αναφέρουν, ότι χώρος κάτω από το Ιερό Βήμα του Ναού εχρησίμευσε ως κρυψώνας και αποθήκη όπλων κατά τον Μακεδονικόν αγώνα, όταν προϊστάμενος του Ιερού Ναού ήταν ο Αρχιερατικός Επίτροπος Καβάλας και μετέπειτα αρχιεπίσκοπος Αθηνών Σπυρίδων Βλάχος. Αυτός φέρεται ως συνεργάτης του εθνομάρτυρος Σμύρνης Χρυσοστόμου, τότε Μητροπολίτου Δράμας, κατά τον αγώνα του εναντίον των κομιτατζήδων Βουλγάρων. Εσωτερικά ο Ναός κατά καιρούς υπέστη τροποποιήσεις σε ότι αφορά την ανακαίνιση, τον εξωραϊσμό και την καλύτερη λειτουργικότητά του. Διαθέτει γυναικωνίτη εξ ξυλοκατασκευής. Το Ιερό Τέμπλο έχει το χαρακτηριστικό του μεγάλου ύψους. Διαθέτει εκτός από τις μεγάλες φορητές εικόνες και άλλες τρεις σειρές από μικρότερες εικόνες. Η αγιογραφία πολλών εκ των ιερών εικόνων του τέμπλου, είναι Κρητικής τεχνοτροπίας και η ιστόρηση τους ανάγεται στην εποχή της ανεγέρσεως του Ιερού Ναού για δε τις εικόνες του Χριστού και της Θεοτόκου είναι αναγεννησιακής τεχνοτροπίας αγιογραφημένες όπως μαρτυρούν οι υπογραφές στις συγκεκριμένες εικόνες από τους Ταμβάκη και Πελεκάση.

Από τα ιερά αντικείμενα και σκεύη του Ιερού Ναού είναι άξια ιδιαιτέρης προσοχής ο Επιτάφιος - Ρωσικής προελεύσεως -, και η εικόνα της Αποκαθηλώσεως.

Ο Ναός πανηγυρίζει δύο φορές το έτος, την 18ην Ιανουαρίου και την 2αν Μαΐου εορτή της Ανακομιδής των Λειψάνων του Αγίου Αθανασίου.

 

 

 

HOLY TEMPLE OF AGIOS ATHANASIOS

Address : 109 Agiou Athanasiou

Phone and Fax : 2510222330

Postcode : 65201

Priest : Revd Panagiotis Volkos

 

It is the third oldest temple after the Holy Church of Timiou Prodromou and Koimiseos Theotokou in Kavala, built on the east end of the city, in a sloping and picturesque area. It is a three-aisled basilica, built between 1878 - 1888, with spending of parishioners who reported to the political commander of Kavala their need for the erection of a temple “….we cannot fulfil our religious duties, due to lack of a Church. Attending other churches of the city proves tedious due to the large distance from the district.

The vestibule is made later, while the other buildings within the precinct of the church – like the office, rectory, the home of the church sacristan and others - have an undetermined erection date but in any case subsequent to the main temple. There is information that the above buildings operated as a Greek School under the supervision and financial support of the church. The code contains facts related to the payment of the teachers from the fund of the church.

Old parishioners of Agios Athanasios claim that space beneath the sanctuary of the church served as a hiding place and weapons depot in the Macedonian Struggle, when the head of the church was the Vicar of Kavala and Athens later Archbishop Spyridon Vlachos. He is reported as an affiliate of National Martyr of Smyrna Chrysostomos, Metropolitan of Drama in his fight against the Bulgarians. Internally, the church was modified at times in terms of renovating, landscaping and better functionality. It features a loft on woodwork.The sacred Temple has the characteristic of high altitude features in addition to large icons and three rows of smaller images. The hagiography of many of the holy icons of the temple is Cretan style and narration of the time like the erection of the church is for the images of Christ and Mary is on Renaissance art hagiographic as indicated by the signatures on specific images from Tamvakis and Pelekasis.

From the sacred objects and utensils of the church is worthy of special attention the Epitaph which has Russian origin - and the picture of the Cross.

The Church celebrates twice a year, on18th January and on 2nd  May, celebration of the recovery of the Relics of Agios Athanasios.

 

Copyright 2014 Α. Μανούσος, Δ. Μεγαλομμάτης, Ν. Γαλανός, Χ. Κουτσογιάννης

 

Επικοινωνία:

 

Γραμματεία:

Μητροπολίτου Προκοπίου 1, Καβάλα

 +2510.223-141, +2510.225-187

 Fax: +2510.223-283

info@imfnth.org