ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

Διεύθυνση : Φιλαδελφείας κ’ Αρκαδίου

Τηλέφωνο και Fax : 2510241000

T.K. : 65404

Εφημέριος : Ιερεύς Γεώργιος Απότας

 

Οι δύο συνοικισμοί του δυτικού παλαιότερα άκρου της Καβάλας, που στέγασαν προσφυγικές οικογένειες και είναι μέχρι σήμερα γνωστές με τις επωνυμίες ΄΄Χίλια΄΄ και ΄΄Κιρτζή΄΄ ή ΄΄Βύρωνα΄΄, είχαν σαν κέντρο λατρείας και εξυπηρέτησης των θρησκευτικών αναγκών τους την Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, που οικοδομήθηκε το 1927. Με την πάροδο δύο δεκαετιών σχεδόν και την αύξηση του πληθυσμού της περιοχής αυτής γινόταν ολοένα και πιο επιτακτική η ανάγκη της ύπαρξης ενός Ναού στο κέντρο των συνοικισμών, για την αμεσότερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των Ενοριτών. Έτσι, καλλιεργήθηκε η ιδέα να ανοικοδομηθεί ένας νέος Ιερός Ναός, που να προσφέρεται από κάθε άποψη στη θεραπεία των λατρευτικών και γενικότερα των θρησκευτικών αναγκών.

Μεταξύ των πρώτων, που δίκαια χαρακτηρίζονται και σαν Κτίτορες του Ι. Ναού, αξίζει να αναφερθούν τα ονόματα των Εμμανουήλ Μπόλλου, Κων/νου Βαρδάκα, Ιεροδιάκονου Κυπριανού Σπανίδη, του Χρύσανθου Βροχίδη και του Ηλία Φαρσάκογλου. Παράληψη θα ήταν αν δεν αναφέρουμε και την αξιέπαινη και σημαντική προσφορά του Σωματείου Κυριών και Δεσποινίδων που δημιουργήθηκε εκείνη την εποχή με Πρόεδρο την Αρτεμησία Ανδρειοπούλου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι εμόχθησαν από το 1950 περίπου και με τη βοήθεια του Θεού στις 22 Ιουνίου 1958 εγκαινιάζεται από τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο ο νέος Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καβάλας. Με εκκλησιαστική επιτροπή τον ιερέα Κων. Χαλβατζάκη, Αναστασία Μανίτσα, Παναγιώτη Χρυσαυρίδη, Γεώργιο Βουλγαρόπουλο και Ευάγγελο Μπουρμπούλια. Στη συνέχεια, το 1962 αρχίζει η ανοικοδόμηση του Ενοριακού Κέντρου με τη συμβολή ενός Σωματείου με Πρόεδρο τον Δικηγόρο Κλεόβουλο Κολιόπουλο και μέλη τους Μ. Σωτηρόπουλο, Γ. Κατσουρίδη, Κ. Ζαχαρόπουλο, Χ. Βροχίδη, και Θ.Καλαφάτη. Με τη συνεχή πλέον προσφορά όλων των Ενοριτών αλλά και των κατοίκων της πόλεως Καβάλας αρχίζει η ανέγερση του Ενοριακού Κέντρου με τη μεγάλη αίθουσα - Βιβλιοθήκη, τα Γραφεία και τους λοιπούς βοηθητικούς χώρους.

Το 1964 κατατίθεται θεμέλιος λίθος από τον Μητροπολίτη Ελευθερουπόλεως κ. Αμβρόσιο, ως τοποτηρητή, για την ανέγερση του μεγάλου κτιρίου όπισθεν του Ι. Ναού που προβλέπονταν να περιλαμβάνει μεγάλη αίθουσα πνευματικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, Οικοτροφείο ή Στέγη κατακοίτων κ.λ.π.. Ήδη όμως η Ενορία προσφέροντας αυτό το ημιτελές κτίσμα επέτρεψε στο δωρητή Πασχάλη Κιτσικόπουλο να διαθέσει τα απαραίτητα χρήματα για να κτιστεί σύγχρονος μεγάλος βρεφονηπιακός σταθμός που λειτουργεί με πολλή επιτυχία. Πράξη ιδρύσεως 117/5-8-1999 Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου Προκοπίου ΦΕΚ 858/25-9-97 τεχ. Β’. Ο Ιερός Ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καβάλας χαρακτηρίσθηκε ως Ενοριακός με Προεδρικό Διάταγμα στο ΦΕΚ αρ. 22 τεύχος Α’ της 28ης Ιανουαρίου 1977, ενώ έχουν προχωρήσει οι μελέτες για να κτιστεί σύγχρονος νέος ενοριακός Ναός στη θέση του παλαιού.

Ιερείς που διετέλεσαν εφημέριοι: Μέχρι το 1962 π. Κωνσταντίνος Χαλβατζάκης, από το 1962-1999 π. Παναγιώτης Ξανθόπουλος, μαζί με τον οποίον υπηρέτησε και ο μακαριστός π. Γεώργιος Οικονόμου. Από το 1989 έως σήμερα υπηρετεί ο π. Γεώργιος Απότας.

 

 

HOLY TEMPLE OF METAMORFOSI

Address : Philadelphias & Arkadiou

Phone and Fax : 2510241000

Postcode : 65404

Priest : Revd George Apotas

 

The two oldest settlements of the western edge of Kavala, which housed refugee families and is today known by the names of “Xilia” and “Kirtzi” or “Byron” had a center of worship and service for their religious needs the Church of Agia Paraskevi, which was built in 1927. Over nearly two decades and with the increase of the population of this region the need for a church in the center of the settlements for their quicker service of the parishioners was becoming increasingly urgent. So the idea to build a new church, which would be offered in every aspect to the treatment of cult and generally religious needs, was cultivated. Among the first, fairly characterized as founders of the Holy Temple, it is worth to mention the names of Emmanuel Bollou, Konstantine Vardaka,the deacon Cyprianou Spanidis, Hrisanthos Vrochidis and Elias Farsakoglou. It would be anomission if we didn’t mention the commendable and important contribution of the Society ladies and Demoiselles created at the time chairing Artemisia Andreiopoulou. All these people struggled from about 1950 with the help of God on June 22nd, 1958 the new Church of Metamorfosi was inaugurated by Metropolitan Chrysostomos. The church committee consisted of the priest Con. Chalvatzakis, Anastasia Manitsa, PanagiotisChrysauridis, George Voulgaropoulos and Evangelos Bourboulias. Then, in 1962 begins the rebuilding of the Parish Center with the contribution of an association chaired by the lawyer Kleovoulos Koliopoulos and members M. Sotiropoulos, G. Katsouridis, K. Zaharopoulos, C. Vrochidis and Th.Kalafati. With the constant offer from all parishioners and from all the people of Kavala begins the construction of the Parish Center with the great hall - Library, offices and other auxiliary spaces.

In 1964 the foundation stone is deposited by the Metropolitan Eleftheroupoleos Mr. Ambrosios as locus tenens for the construction of a large building behind the church, which was planned to include a large hall for intellectual and cultural events, a Boardinghouse or a House for the prostrate etc. But  already the parish, after offering this unfinished building, allowed the donor Paschalis Kitsikopoulos to allocate the necessary funds to build a great modern nursery that still works with a lot of success.Act establishing 117/5-8-1999 by Eminence Metropolitan of Philippi Neapolis and Thasos Prokopios Gov. 858/25-9-97 tech. II. The Church of the Metamorfosi was declared by Presidential Decree No. 22 in Government Gazette Issue A 'on 28th January 1977, and studies to build a modern new parish church in place of the old one have been on the way.

Priests who served as vicars: By 1962 Fr. Constantine Chalvatzakis, from 1962 to 1999 Fr. Panagiotis Xanthopoulos, with whom he served and the blessed Fr. George Economou. Since 1989 serves Fr. George Apotas.

 

 Copyright 2014 Α. Μανούσος, Δ. Μεγαλομμάτης, Ν. Γαλανός, Χ. Κουτσογιάννης

Επικοινωνία:

 

Γραμματεία:

Μητροπολίτου Προκοπίου 1, Καβάλα

 +2510.223-141, +2510.225-187

 Fax: +2510.223-283

info@imfnth.org