ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

Διεύθυνση : Παρθενώνος 3

Τηλέφωνο και Fax : 2510223823

T.K. : 65302

Εφημέριος : Ιερεύς Λουκάς Πίνδερ

 

Η ιστορία του Ναού αυτού που δεσπόζει επιβλητικός στην κορυφή ενός βράχου ψηλά πάνω από την Καβάλα, αρχίζει το 1928, όταν με πρωτοβουλία ολίγων ευλαβών Χριστιανών χτίζεται ένα μικρό ξύλινο παρεκκλήσιο, προς τιμή του Προφήτη Ηλία. Φτωχό και απέριττο, δέχονταν το ευλαβικό προσκύνημα των εκδρομέων, που εύρισκαν την ευκαιρία να αναρριχηθούν μέχρι εκεί για να απολαύσουν την ομορφιά του κόλπου της Καβάλας και στο βάθος του τη Θάσο όπως και τη γραφικότητα της πόλης. Παράλληλα με την εμφάνιση του παρεκκλησίου, εμφανίζονται και οι πρώτοι κάτοικοι που θα δημιουργήσουν και τον πρώτο πυρήνα του συνοικισμού του Προφήτη Ηλία.

 

Έκτοτε η προοδευτική αύξηση των κατοίκων με την προσέλευση κι άλλων, λόγω του υγιεινού κλίματος και της πανοραμικής θέας, επέβαλε την ανοικοδόμηση ενοριακού Ναού για να καλύψει τις θρησκευτικές ανάγκες των κατοίκων. Κτίζεται λοιπόν το 1932 με υλικές προσφορές διαφόρων κατοίκων της Καβάλας και με πρωτοβουλία των Κωνσταντίνου Πύρσου, Κωνσταντίνου Ιώβη, Γεωργίου Ιώβη και Σταύρου Μαστοράκη, προς τιμήν και δόξαν του Προφήτου Ηλία του Θεσβίτου, λιθόκτιστος Ιερός Ναός με δύο κωδωνοστάσια χωρίς κλίτη και νάρθηκα. Το 1950-1952 διαμορφώνεται ο χώρος γύρω από τον Ναό περιτειχίζεται το προαύλιο και καλλωπίζεται, κατά το δυνατόν, ο κήπος με υλικές και χρηματικές προσφορές πλουσίων της Καβάλας, όπως των Γεωργίου Αποστολόπουλου, Κωνσταντίνου Βλήτου, Ααρών Τσιμίνου, αδελφών Φέσσα, κ.α.

Ο Ιερός Ναός εξυπηρετεί μ’ αυτήν την μορφή τους κατοίκους της περιοχής μέχρι το 1966. Τότε, προστίθενται τα κλίτη και ο νάρθηκας ώστε ο χώρος του Ναού να εξυπηρετεί τους ενορίτες, που με την πάροδο των ετών αυξάνονται σημαντικά. Τους αρμοδίους της ενορίας και της Μητροπόλεως απασχολεί σοβαρά το θέμα της ανεγέρσεως ενός συγχρόνου νέου ναού.

 

 

HOLY TEMPLE OF PROFITIS HLIAS

Address : 3 Parthenonos Str.

Phone and Fax : 2510223823

Postcode : 65302

Priest : Revd Loukas Pinder

 

The history of this church that dominates the imposing cliff top, high above the city of Kavala, began in 1928 after the initiative of a few pious Christians to built a small wooden chapel in honor of the Prophet Elias. It was poor and plain, which accepted the reverential pilgrimage of the travelers who took the opportunity to climb up there to enjoy the beauty of the Gulf of Kavala and Thassos and the charm of the city. Along with the appearance of the chapel, the first residents will create and the first core of the settlement of the Prophet Elias.

Since then, the progressive increase in the inflow of residents and others, because of the healthy climate and the panoramic view, imposed the rebuild of the church to meet the religious needs of the inhabitants. So it was built in 1932 with property offers from various residents of Kavala and the initiative of Constantine Pirsou, Constantine Iovi, George Iovi and Stavros Mastorakis, to honor and glory Prophet Elias. The church is stone built with two spiers without aisles and narthex. During 1950-1952 the area around the Temple was formed, immure the forecourt and groomed as possible the garden with material and financial offers of the rich people of Kavala, such as George Apostolopoulos, Constantinos Vlitos, Aaron Tsiminou, brothers Fessa, etc.

The church served with this form the inhabitants of the region until 1966. Then, the aisles and the narthex of the church were added to serve the parishioners, who over the years increased significantly. Officers of the parish of the Metropolis are seriously considering constructing a modern new church.

 

Copyright 2014 Α. Μανούσος, Δ. Μεγαλομμάτης, Ν. Γαλανός, Χ. Κουτσογιάννης

 

Επικοινωνία:

 

Γραμματεία:

Μητροπολίτου Προκοπίου 1, Καβάλα

 +2510.223-141, +2510.225-187

 Fax: +2510.223-283

info@imfnth.org