Οκτάγωνο

Ναός παλαιοχριστιανικός οκταγωνικού τύπου, στην ανατολική πλευρά της Αγοράς. Η ανασκαφή που άρχισε στη δεκαετία του 60' από το Στυλιανό Πελεκανίδη, καθηγητή της βυζαντινής αρχαιολογίας, έφερε στο φως άλλους δύο επαλλήλους αρχαιότερους ναούς και καθώς συνεχίζονταν οι ανασκαφές των προσκτισμάτων και κοντινών άλλων οικοδομημάτων, άρχισε να γίνεται πλέον λόγος για το συγκρότημα του Οκταγώνου.

Ο Ευκτήριος Οίκος και οι Επιγραφές του

Ανατολικά της αγοράς των Φιλίππων εκτείνεται το συγκρότημα του Οκταγώνου.

Οι Φιλιππήσιοι στο χώρο αυτό, όπου υπήρχε ένας μεγάλος τάφος των Ελληνιστικών χρόνων, Μακεδονικού τύπου, ανήγειραν αμέσως μετά την κατάπαυση των τελευταίων διωγμών και την έκδοση του ενδίκτου των Μεδιολάνων (313 μ.Χ.) λατρευτικό Οίκο. Δηλαδή πριν την ανέγερση του μεγάλου οκταγώνου ναού, στη θέση αυτή της πόλης και σε επαφή με ελληνιστικό τάφο, που ανήκε σε εθνικό ήρωα, ιδρύθηκε το 313-343 επί επισκόπου Πορφυρίου, ο πρώτος ευκτήριος χριστιανικός οίκος της πόλης. Μετά τον θρίαμβο της Εκκλησίας και την ανέγερση μνημειώδους οκταγωνικού ναού, ο ελληνιστικός τάφος διατηρήθηκε στο μέσων των χριστιανικών προσκτισμάτων, θεωρούμενος ότι ανήκε στο χριστιανό μάρτυρα-απόστολο Παύλο.

Φυλακή Απόστολου Παύλου

Σύμφωνα με τη διήγηση των Πράξεων των Αποστόλων (Κεφ.16,16 επ.), ο Απόστολος Παύλος φυλακίστηκε στους Φιλίππους, όταν θεράπευσε την παιδίσκη που είχε μαντικό πνεύμα.

Η κατά των Αποστόλων κατηγορία εμπρός στους στρατηγούς ήταν : "Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι Ιουδαίοι, δημιουργούν ταραχήν εις την πόλιν μας κηρύσσοντας διδασκαλίες, τις οποίες εμείς που είμεθα Ρωμαίοι δεν επιτρέπεται να τις παραδεχθούμε ή να τις εφαρμόσουμε". Ξεσηκώθηκε ο όχλος και οι στρατηγοί διέταξαν να τους ραβδίσουν και να τους ρίξουν στη φυλακή, παραγγέλλοντας στο δεσμοφύλακα να τους επιτηρεί καλά.

Βασιλική του Μουσείου

Η ονομασία της έχει σχέση με το παρακείμενο Μουσείο των Φιλίππων, καθώς στις εκσκαφές για τη θεμελίωση του (1963) ανακαλύφθηκε τυχαία ο παλαιοχριστιανικός ναός. Η Βασιλική αυτή βρίσκεται σε μικρή απόσταση στα δυτικά της Βασιλικής Α' και ανατολικά του μουσείου, κτισμένη  σ'ένα πλάτωμα στους πρόποδες του λόφου της Ακροπόλεως σε μια προνομιακή θέση ψηλά πάνω από την πεδιάδα των Φιλίππων. Όλα μαρτυρούν ότι ήταν από την αρχή ένας πολύ σημαντικός ναός της πόλης, κοντά στις άλλες βασιλικές και το Οκτάγωνο. Συστηματικά ανασκάπτεται από την αρχαιολόγο Ευτυχία Κουρκουτίδου-Νικολαϊδου.

Η εκτός των τοιχών Βασιλική

Στο μέσον των σημερινών Κρηνίδων και έξω, ανατολικά, των τειχών της παλαιάς πόλης υπάρχουν τα ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής, που οι αρχαιολόγοι ονόμασαν, λόγω της θέσης της, Βασιλική extra muros.

Επικοινωνία:

 

Γραμματεία:

Μητροπολίτου Προκοπίου 1, Καβάλα

 +2510.223-141, +2510.225-187

 Fax: +2510.223-283

info@imfnth.org

Τα Νέα μας