ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΠΑΣΧΑ 2019

biblio agia megali evdomada malako cover

IMK hender

Μητροπολίτου Προκοπίου 1 - 654 03 Καβάλα, 2510-223.141,2510-223.283.-

ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΠΑΣΧΑ 2019

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Τ Ω Ν Β Α Ϊ Ω Ν  2 1 - 4 - 2 0 1 9
 • (πρωΐ, ὥρα 7.30) Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θὰ ἱερουργήσῃ εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ῥαχωνίου Θάσου.-
 • (ἀπόγευμα, ὥρα 7.30) Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θὰ χοροστατήσῃ εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν ἁγίου Νικολάου Ῥαχωνίου Θάσου.-

Μ Ε Γ Α Λ Η Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α  2 2 - 4 - 2 0 1 9
 • (πρωΐ, ὥρα 7.30) Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.-
 • (ἀπόγευμα, ὥρα 7.30) Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θὰ χοροστατήσῃ εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν ἁγίου Προφήτου Ἠλιού Καβάλας.-

Μ Ε Γ Α Λ Η Τ Ρ Ι Τ Η  2 3 - 4 - 2 0 1 9
 • (πρωΐ, ὥρα 7.30) Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.-
 • (ἀπόγευμα, ὥρα 7.30) Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θὰ χοροστατήσῃ εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν ἁγίου Νικολάου Καβάλας.-

Μ Ε Γ Α Λ Η Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η  2 4 - 4 - 2 0 1 9
 • (πρωΐ, ὥρα 7.30) Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.-
 • (ἀπόγευμα, ὥρα 6) Τὸ ἱ. Εὐχέλαιον & ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος.
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θὰ τελέσῃ τὸ Εὐχέλαιον εἰς τὸ Ἐκκλ. Γηροκομεῖον Χρυσουπόλεως καὶ ἀκολούθως (ὥρα 7.30) εἰς τὸν ἱερὸν Ναὸν ἁγίου Γρηγορίου Νέας Καρβάλης.-

Μ Ε Γ Α Λ Η Π Ε Μ Π Τ Η  2 5 - 4 - 2 0 1 9
 • (πρωΐ, ὥρα 7) Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου.
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θὰ ἱερουργήσῃ εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν ἁγίου  θανασίου Προαστείου Χρυσουπόλεως.-
Εἰς τοὺς ἱεροὺς Ναοὺς ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου & ἁγίου Νικολάου Καβάλας θὰ τελεσθοῦν δύο Θεῖαι Λειτουργίαι, μὲ ὥραν ἐνάρξεως τῆς πρώτης τὴν 5ην πρωϊνήν.
 • (ἀπόγευμα, ὥρα 7) Ἡ Ἀκολουθία τῶν Παθῶν. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θὰ χοροστατήσῃ εἰς τὸν ἱερὸν καθεδρικὸν Ναὸν ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου Καβάλας.-

Μ Ε Γ Α Λ Η Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η  2 6 - 4 - 2 0 1 9
 • (πρωΐ, ὥρα 8.30) Ἡ Ἀκολουθία τῆς Ἀποκαθηλώσεως. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θὰ χοροστατήση εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν Τιμίου Σταυροῦ Καβάλας.-
 • (ἀπόγευμα) Ὁ Ἐπιτάφιος Θρῆνος. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θὰ προστῇ τῆς Περιφορᾶς τοῦ Ἐπιταφίου εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Καβάλας (ὥρα 5), καὶ ἀκολούθως θὰ χοροστατήσῃ εἰς τὸν ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Τιμίου Προδρόμου Καβάλας (ὥρα 7).-
 • Ἡ Περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου (ἔξοδος 9 μ.μ.) ἐκ τοῦ Μητροπολιτικοῦ ἱεροῦ Ναοῦ διὰ τῆς ὁδοῦ Βενιζέλου διὰ τὴν συνάντησιν τῶν Ἐπιταφίων εἰς τὸν  ημοτικόν Κῆπον Καβάλας.-

Μ Ε Γ Α Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν  2 7 - 4 - 2 0 1 9
 • (πρωΐ, ὥρα 7) Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θὰ ἱερουργήσῃ εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν ἁγίας Τριάδος & ἁγίων Πέντε Μαρτύρων Πολυστύλου.-

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Τ Ο Υ Α Γ Ι Ο Υ Π Α Σ Χ Α  2 8 - 4 - 2 0 1 9
(βράδυ Σαββάτου, ὥρα 11) Ἡ Παννυχὶς καὶ μετὰ τὴν Ἀνάστασιν ἡ Θεία Λειτουργία.-
 • Ἡ Τελετὴ τῆς Ἀναστάσεως εἰς τὴν πλατεῖαν Ἐλευθερίας τῆς Καβάλας κατὰ τὸ Μεσονύκτιον, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου καὶ ἀκολούθως Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν ἁγίου Νικολάου Καβάλας.-
 • Ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς τοῦ Πάσχα. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θὰ προστῇ τοῦ Ἐσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης (πρωΐ, ὥρα 10.30) εἰς τὸν ἱερὸν καθεδρικὸν Ναὸν ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου Καβάλας (ὥρα 10) Ἐκκίνησις πομπῆς ἐκ τοῦ Ἐπισκοπείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.-
 • Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα θὰ ψαλῇ (ἀπόγευμα, ὥρα (6.00) εἰς ἁπάσας τὰς Ἐνορίας.-

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως & Θάσου.-

 

Επικοινωνία:

 

Γραμματεία:

Μητροπολίτου Προκοπίου 1, Καβάλα

 +2510.223-141, +2510.225-187

 Fax: +2510.223-283

info@imfnth.org

Τα Νέα μας