ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Διεύθυνση : Ιωακείμ Σγουρού 1

Τηλέφωνο και Fax : 2510222113

T.K. : 65302

Εφημέριοι : Ιερεύς Γεράσιμος Φυλακτάκης

Ιερεύς Βασίλειος Κατσικαλάκης

 

Ο καθεδρικός Ι. Ναός του Αγίου Αποστόλου Παύλου θεμελιώθηκε για να τιμηθεί και εξαρθεί το γεγονός, ότι σ’ αυτή την Πόλη – τότε Νεάπολη στη συνέχεια Χριστούπολη και σήμερα Καβάλα – για πρώτη φορά πάτησε το πόδι του ο Φωτιστής και Διδάσκαλος τόσο στον Ελληνικό χώρο, όσο και στον Ευρωπαϊκό γενικότερα, Απόστολος των Εθνών Παύλος.

Η ανέγερση του Ι. Ναού ξεκίνησε με μια ομάδα ευσεβών χριστιανών στις αρχές του 1900 και τελικά ο θεμέλιος λίθος τοποθετήθηκε το 1905 από τον Μητροπολίτη Ξάνθης Ιωακείμ Σγουρό, αφού προηγούμενα ζητήθηκε από την Ελληνική Κοινότητα η συγκατάθεση της τουρκικής Διοίκησης , δεδομένου ότι εξακολουθούσε η πόλη να βρίσκεται κάτω από τουρκική κατοχή. Η μελέτη και η επίβλεψη του έργου, ανατέθηκε στον Κωνσταντινοπολίτη Αρχιτέκτονα Περικλή Φωτιάδη, ενώ την εκτέλεση του έργου ανέλαβε ο Τήνιος Μάρκος Ι. Σαμούχος.

Η προσπάθεια για την ανέγερση ήταν πολύ δύσκολη και μάλιστα για τις οικονομικές δυνατότητες της εποχής εκείνης. Πρωτοστάτησε ο απλός λαός της πόλεως με επικεφαλής το ΄΄ Σωματείο Καπνεργατών Καβάλας ΄΄ συνεπικουρούμενο από την ΄΄ Φιλόπτωχο Αδελφότητα Κυριών Καβάλας ΄΄. Σημαντική πρέπει να ήταν η ηθική και οικονομική συμβολή του εξ’ Ηπείρου καταγόμενου μεγάλου ευεργέτη της Καβάλας Στεφάνου Καραγιώργη – ο οποίος ήταν και ο ταμίας της εκκλησιαστικής Επιτροπής. Κατά μία μαρτυρία της κόρης του Ευλαμπίας Αστεριάδη, η οποία και αυτή υπήρξε ευεργέτης του Ι. Ναού, το ρολόι του ναού, τις εξωτερικές και εσωτερικές μαρμάρινες κολόνες και τα κιονόκρανα τα έφερε ο Καραγιώργης από την Ιταλία και τα δώρισε στην Εκκλησία.

Ο ναός στεγάστηκε το 1924, αρχιερατεύοντος του Μητροπολίτη Ξάνθης Πολύκαρπου του Ψωμιάδη και στις 20 Δεκεμβρίου 1925 επί αρχιερατείας του πρώτου Μητροπολίτη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Νέστου Χρυσοστόμου τελείωσε. Τα εγκαίνια του ναού έγιναν το 1926.

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή, η οποία εργάστηκε την εποχή εκείνη για την ολοκλήρωση του Έργου ήταν: Στέφανος Καραγιώργης (ταμίας), Σπυρίδων Στοϊδης, Θεόδωρος Ρακιτζής, Γρηγόριος Θαλασσόπουλος, Αντώνιος Κυριαζής, Δημήτριος Πρώϊος, Μιχαήλ Κολοκυθάς, Μανασσής Δημητρακούδης, Ιωάννης Μαρκατζής και Νικόλαος Αρνίδης.

Τέλος στις 3 Σεπτεμβρίου του 1932, προφανώς κάτω από την πίεση οικονομικών δυσχερειών που αντιμετώπιζε ο Ι. Ναός, προέβη το τότε Εκκλησιαστικό Συμβούλιο εις την πώληση μιας μονώροφης οικοδομής μετά των προσκτισμάτων και μέρος του οικοπέδου, συνέχεια αυτού του Ι. Ναού, συνολικής εκτάσεως 485 τ.μ. στην Αρμενική Κοινότητα Καβάλας. Να σημειωθεί ότι το οικοδόμημα αυτό χρησιμοποιήθηκε ως πρώτος ναός του Αποστόλου Παύλου και από μαρτυρίες πολλών τα προσκτίσματα αυτού σαν σχολείο της περιοχής. Ο Ναός, μνημείο ευγνωμοσύνης προς τον ιδρυτή της τοπικής εκκλησίας Απόστολο Παύλο, λειτουργεί ανελλιπώς ως Καθεδρικός Ναός του Πολιούχου Αποστόλου Παύλου.

Ο Ιερός Ναός αρχιτεκτονικά είναι Τρίκλιτη Βασιλική με Τρούλο, Κωδωνοστάσιο και Ωρολόγιο.

 

 

HOLY CATHEDRAL TEMPLE OF APOSTLE PAVLOS

 

Address : Ioachim Sgourou 1

Phone and Fax: 2510222113

Postcode : 65302

Priests : Revd Gerasimos Fylaktakis

Revd Basileios Katsikalakis

                      

The Cathedral Church of Agios Pavlos was founded to honor  the fact that in this city - first Neapolis then Christoupoli and today Kavala - for the first time, set foot both in the Greek space, and in Europe in general, apostle Pavlos.

The construction of the Holy Church began with a group of devout Christians in the early 1900s and finally the foundation stone was placed in 1905 by the Bishop of Xanthi Ioachim Sgouros, having previously requested by the Greek Community, the consent of the Turkish administration, as the city continued to be under Turkish occupation. The design and supervision of the project, was commissioned to the architect Periklis Fotiadis who was from Constantinople, while the project was undertaken by Mark I. Samouchos from Tinos.

The effort for the construction was indeed very difficult for the financial capabilities of the time. The simple people of the city headed by the Association of Tobacco Workers of Kavala, assisted by the “Ladies Charitable” of Kavala played a leading part. The moral and financial contribution from 'Epirus originated great benefactor of Kavala Stefanos Karagiorgis - who was the treasurer of the church board-must have been important. In a testimony of his daughter Evlampia Asteriadis, who also was a benefactor of the Holy Temple, the clock of the church, the exterior and interior marble columns and the capitals, were brought by Karagiorgis from Italy and donated to the church.

The church was housed in 1924 by the Bishop of Xanthi Polycarpos of Psomiadis and on December 20th, 1925 under the first Bishop of Philippi, Neapolis and Nestos Chrysostomos was finished. The cathedral was inaugurated in 1926.

The ecclesiastical Commission, which worked at the time for the completion of the Project were: Stefanos Karageorgis (treasurer), Spyridon Stoidis, Theodoros Rakitzis, Gregory Thalassopoulos, Antonios Kyriazis, Dimitrios Proios, Michalis Kolokithas, Manassis Dimitrakoudis, Ioannis Markatzis and Nikolaos Arnidis.

Finally on September 3, 1932, apparently under pressure from the economic difficulties faced by the Orthodox Church, the Church Council sold a single-floored building of annexes and the after part of the plot, a total area of 485 m to the Armenian Community of Kavala. Note that this building was used as the first church of the Apostle Paul and the testimonies of many outbuildings such as a school district. The church, a monument of gratitude to the founder of the local church Apostle Paul regularly works as Cathedral of the Patron Saint Apostle Pavlos.

The church is architecturally three-aisled basilica with a dome, spire and Timetable.

Επικοινωνία:

 

Γραμματεία:

Μητροπολίτου Προκοπίου 1, Καβάλα

 +2510.223-141, +2510.225-187

 Fax: +2510.223-283

info@imfnth.org

Τα Νέα μας