ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΙΛΑ

Διεύθυνση : Ιερά Μονή Αγίου Αποστόλου Σίλα Καβάλας

Τηλέφωνο και Fax : 2510242511

T.K. : 65500

Εφημέριος : Ιερομόναχος Νικόδημος Βαϊραμιτσλής

 

Τρία μόλις χιλιόμετρα έξω από την Καβάλα, ακολουθώντας κανείς την εθνική οδό Καβάλας-Θεσσαλονίκης, εκεί ακριβώς που αυτή ενώνεται με τα σωζόμενα τμήματα της παλαιάς περίφημης Εγνατίας οδού βρίσκεται η Ιερά Μονή Αγίου Αποστόλου Σίλα.

Ο γραφικότατος αυτός χώρος που περιβάλλεται από το θαυμάσιο περιαστικό δάσος των κωνοφόρων δέντρων, δεν επιλέχθηκε τυχαία για την ανέγερση της μονής. Κατά την παράδοση και σύμφωνα με το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, στο σημείο αυτό κάθισαν να ξεκουραστούν ο Απόστολος Παύλος και οι συνεργάτες του Σίλας, Τιμόθεος και Λουκάς, στην πορεία τους από το λιμάνι της Νεαπόλεως στην πόλη των Φιλίππων όπου και ιδρύουν την πρώτη Εκκλησία στην Ευρώπη. Στο γεγονός αυτό αναφέρεται και η μαρμάρινη στήλη που βρίσκεται σήμερα μπροστά από το Καθολικό της Μονής : ''ΚΑΤ' ΑΡΧΑΙΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ ΕΝΤΑΥΘΑ ΑΝΕΠΑΥΘΗΣΑΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣ ΠΡΩΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΤΩΝ.''

Οι πρώτες προσπάθειες για την ανέγερση ενός Ναού που να θυμίζει το γεγονός αυτό και να είναι αφιερωμένος στη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίλα ξεκίνησαν με πρωτοβουλία του αειμνήστου μητροπολίτου Φιλίππων Χρυσοστόμου Χατζησταύρου. Σύσσωμη η πόλη συστρατεύεται στην κοινή προσπάθεια. Πρωτοπόροι, όπως πάντα, οι εργαζόμενοι της Καβάλας. Μικρές είναι οι οικονομικές δυνατότητές τους, ύστερα μάλιστα από τη μεγάλη οικονομική κρίση του 1933, όμως μεγάλος παραμένει ο σεβασμός και η ευσέβειά τους για την Εκκλησία και τους Αγίους της. Ο μικρός Ναός θεμελιώθηκε στις 12 Ιουνίου 1937.

Στα δίσεκτα χρόνια της γερμανοβουλγαρικής κατοχής ο ναός και τα προσκτίσματά του λεηλατήθηκαν. Ό,τι πολύτιμο υπήρχε αφαιρέθηκε και πολλά άλλα καταστράφηκαν. Το γεγονός αυτό οδήγησε τον μητροπολίτη Χρυσόστομο να μετατρέψει το εξοχικό παρεκκλήσιο του Αγίου Σίλα σε Ιερά Μονή. Με ενέργειές του εκδόθηκε το σχετικό βασιλικό διάταγμα (26/1946, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 275/9-9-46), με το οποίο ιδρύονταν ανδρώα Μονή στο όνομα του Αγίου Σίλα.

Παράλληλα ξεκίνησαν και οι προσπάθειες ανεγέρσεως νέου Ναού και βοηθητικών κτισμάτων. Ο Ναός, το αρχονταρίκι με τη μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων, το ηγουμενείο, τα κελιών των μοναχών, ήταν τα πρώτα κτίσματα που ξεκίνησαν. Ο καινούριος μεγαλόπρεπος Ναός, σε ρυθμό βυζαντινό, σταυροειδής με τρούλλο εγκαινιάσθηκε στις 20 Μαΐου 1956.

Στο διάβα του χρόνου κτίσθηκε ο νάρθηκας στο Καθολικό της Μονής. Ανακαινίστηκαν τα κελιά, η αίθουσα δεξιώσεων (αρχονταρίκι) και το Ηγουμενείο της Μονής. Πλακοστρώθηκαν οι αυλές και ο δρόμος που οδηγεί από την κεντρική είσοδο μέχρι το Ναό. Σκεπάστηκαν επίσης με σχιστόλιθους από το γειτονικό Παγγαίο, όλες οι επιφάνειες του κτιρίου που έχουν πρόσοψη προς το εσωτερικό της μονής. Διαμορφώθηκαν νέοι βοηθητικοί χώροι. Κατασκευάσθηκε σιδηρόφρακτη περίφραξη όλου του περιβόλου της μονής, εξωραΐστηκε όλος ο χώρος με τη φύτευση δενδρυλλίων και λουλουδιών, λύθηκε το πρόβλημα της υδρεύσεως της Μονής, και την άνοιξη του 1988 μπήκε ο θεμέλιος λίθος της βορεινής πτέρυγας όπου θα στεγάζονται τα νέα κελιά και τα εργαστήρια της Μονής. 

Με δαπάνες του μακαριστού αρχιμανδρίτη Ανθίμου Αραμπατζόγλου, στην παλαιά είσοδο της Μονής, χτίσθηκε το παρεκκλήσιο του Αγίου Ανθίμου. 

Στην Ιερά Μονή φυλάσσονται λείψανα των αγίων πέντε μαρτύρων, του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, των Αγίων Αναργύρων κ.α. Επίσης στο αρχονταρίκι της Μονής δεσπόζει η εντυπωσιακή παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας, έργο του Χρήστου Βαϊνά από την Δράμα, ζωγραφισμένο με το στόμα.

Στον αύλιο χώρο της Μονής μεταφέρθηκε πρόσφατα και μια ταφιακή μαρμάρινη πλάκα, η οποία βρέθηκε πλάι σ'ένα πηγάδι στο γειτονικό χωριό Δάτο και επάνω σ’ αυτήν μεταξύ δύο σταυρών αναγράφεται η ιστορική ενθύμηση : "Παρά το φρέαρ τούτο απηγχονίσθη υπό των επιδραμόντων Βουλγάρων, από καταπεσούσης νυν λεύκης, ο Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως Γερμανός Σακελαρίδης. Αρχάς Ιουλίου 1917." 

Το μοναστήρι πανηγυρίζει στις 30 Ιουλίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Αποστόλου Σίλα, στις 3 Σεπτεμβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Ιερομάρτυρος Ανθίμου, ενώ στις 22 Ιουλίου ημέρα μνήμης της μεγαλομάρτυρος Μαρκέλλης πανηγυρίζει το μετόχι της Μονής στα Αμισιανά  Καβάλας.

Ηγούμενος της Ιεράς Μονής σήμερα είναι ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Κίτσος, ενώ στην Μονή είναι εγγεγραμμένοι εννέα μοναχοί.

 

 

 

HOLY MONASTERY OF APOSTLE SILAS

 

Address : Holy Monastery of St. Silas Kavala

Phone and Fax : 2510242511

Postcode : 65500

Priest : Revd Kyriakos Christophoridis

 

Just three kilometers from Kavala, following the highway Kavala-Thessaloniki, exactly where it is joined with the surviving parts of the old famous Egnatia Odos, is the Monastery of Apostle Silas.

This quaint place surrounded by a wonderful forest of coniferous trees, was not randomly chosen for the construction of the monastery. According to tradition and according to the book of Acts it was at this point where Apostle Pavlos and his associates Silas, Timoteos and Loukas sat down to rest on their way from the port of Neapolis to the city of Philippi where they founded the first church in Europe. That is also mentioned at the marble column that is currently in front of the church of the monastery:'' By ancient Tradition here rested holy apostles Pavlos and Silas when they visited Filippi for the first time.''

The first attempts to build a temple to commemorate this event and to be dedicated to St. Silas were initiated by the Metropolitan of Philippi Chatzistavrou Chrysostomos. The city of Kavala is united in the common effort. Pioneers , as always , employees of Kavala. Small the economic potential , especially after the great financial crisis of 1933 , but still great respect and piety for the Church and its saints . The small church was founded on 12 June 1937.

During difficult years of the german and Bulgarian occupation the church and its outbuildings were looted. Everything valuable was removed and many were destroyed. This led the Metropolitan Chrysostomos transform the country chapel of St Silas into a Monastery. By his actions the relevant Royal Decree was issued (26/1946, published in the Gazette 275/9-9-46), with which a Monastery in the name of St. Silas was founded.

Were also initiated and efforts for the erection of a new church and outbuildings. The church, the “arxontariki”, the large banquet hall, the abbot, and the renovation of the cells of the monks were the first buildings that started. The new magnificent temple in Byzantine rhythm cruciformed with a dome was inaugurated on 20 May 1956.

As the years were passing the narthex of church was built. The cells, the banquet hall (archontariki) and the Abbot of the monastery were renovated. Courtyards and the road leading from the main entrance to the temple were paved. They were covered with schist also from neighboring Paggaio. All surfaces of the building having frontage to the interior of the monastery. New utility rooms were formed. A fencing of the entire precinct of the monastery was constructed, adorning the entire area by planting trees and flowers, and the problem of water supply of the monastery was solved, and in spring of 1988 came the foundation stone of the northern ward which housed the new cells and workshops of the monastery.

 

By spending of the Archimandrite Anthimos Arampatzoglou, at the old entrance to the monastery, the chapel of St. Anthimos was built.

In the monastery there are relics of the five martyrs saints, St. Nicodemus of Mount Athos, the Holy Anargiron etc. Also in the archontariki of the monastery dominates the impressive picture of the Second Coming, which is work of Christos Vainas from Drama, and is painted by mouth.

In the courtyard of the monastery recently moved and tafiaki a marble plate, which was found next to a well in the neighboring village of Dato and up to it between two crosses indicate the historical remembrance: "Παρά το φρέαρ ούτο απηγχονίσθη υπό των επιδραμόντων Βουλγάρων, από καταπεσούσης νυν λεύκης, ο Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως Γερμανός Σακελαρίδης. Αρχάς Ιουλίου 1917."

The monastery celebrates on July 30, a day of remembrance of St. Silas, on September 3, a day of remembrance of the Holy Hieromartyr Anthimos, while on 22 July remembrance day for the Martyr Markella celebrates the “Metoxi” of the monastery in Amisiana Kavala.

The Abbot of the Monastery today is Archimandrite Pavlos Kitsos, while in the monastery are registered nine monks.

 

Copyright 2014 Α. Μανούσος, Δ. Μεγαλομμάτης, Ν. Γαλανός, Χ. Κουτσογιάννης

 

Επικοινωνία:

 

Γραμματεία:

Μητροπολίτου Προκοπίου 1, Καβάλα

 +2510.223-141, +2510.225-187

 Fax: +2510.223-283

info@imfnth.org