ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓΙOY ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (Ν.ΚΑΡΒΑΛΗ)

Διεύθυνση : Νέα Καρβάλη

Τηλέφωνο και Fax : 2510316232

T.K. : 64006

Εφημέριος : Ιερεύς Αλέξιος Αγγελίδης

 

Η Νέα Καρβάλη του Νομού Καβάλας που αποτελεί συνέχεια της παλαιάς Καππαδοκικής Καρβάλης (Γκέλβερι), είναι συνδετικός κρίκος στην αλυσίδα μιας μακραίωνης Ιστορίας. Η λαμπρή της πορεία σημαδεύτηκε καθοριστικά από την παρουσία του Αγίου τέκνου της, Γρηγορίου του Θεολόγου, ενός από τους μεγαλύτερους Πατέρες της Εκκλησίας μας.

Εκεί στην Καρβάλη της Καππαδοκίας, ήταν θησαυρισμένο από το 390 μ.Χ. το Ιερό Σκήνωμα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, στον ομώνυμο ναό του, μέχρι το 1924 όταν με την ανταλλαγή πληθυσμών, οι πρόσφυγες το μετέφεραν στη νέα τους πατρίδα, τη Νέα Καρβάλη, λίγο έξω από τη Καβάλα.

Στο κέντρο της Νέας Καρβάλης υπάρχει σήμερα ο Ιερός Προσκυνηματικός Ναός του Αγίου, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Ελλάδας, ένα περίτεχνο θρησκευτικό μνημείο, όπου είναι αποθησαυρισμένα τα σκηνώματα του ιδίου και της οικογενείας του, καθώς χιλιάδες πιστοί προσέρχονται για να προσκυνήσουν το σεπτό λείψανο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, τοποθετημένο σε χρυσή λάρνακα. Το μεγαλύτερο μέρος των λειψάνων του Αγίου που βρίσκεται στο ναό της Νέας Καρβάλης, με μύριους κινδύνους τα μετέφεραν ως εδώ οι ξεριζωμένοι Καππαδόκες, μαζί με τα ιερά σκεύη της εκκλησίας (τους πολυέλαιους, το δεσποτικό και τον επιτάφιο) που τον τιμούσε στη γεννέτειρά τους.

Η επέτειος μνήμη του Μεγάλου Πατρός και Ιεράρχου της Εκκλησίας, Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, αποτελεί κάθε χρόνο ένα ξεχωριστό γεγονός για τους χριστιανούς της Πόλεώς της Καβάλας  αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Συνεγείρει ιδιαιτέρως τις ψυχές εκείνων, που έλκουν την καταγωγή τους από την αγιοτόκο Καππαδοκία της Μικράς Ασίας, και οι οποίοι έρχονται ευλαβικοί προσκυνητές από κάθε μέρος της πατρίδος μας στον δικό τους Άγιο, αντιμετωπίζοντας πολλές φορές δύσκολες καιρικές συνθήκες και διανύοντας μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις, στο ιερό Προσκύνημα της Νέας Καρβάλης.

Στον Ιερό Ναό, που έκτισαν οι πρόσφυγες από την Καππαδοκία για τον Άγιο Γρηγόριο στη Νέα Καρβάλη, γίνονται πολλά μυστήρια για ευλογία των πιστών.

Κάθε χρόνο, την παραμονή της εορτής, 24 Ιανουαρίου, το απόγευμα, ψάλλεται  Πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια, το βράδυ, γίνεται η καθιερωμένη Αγρυπνία. Την ημέρα της εορτής του Αγίου Γρηγορίου, 25 Ιανουαρίου, το πρωί τελείται Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία και αμέσως μετά γίνεται η περιφορά του πανσέπτου Σκηνώματος του Αγίου στους κεντρικούς δρόμους της Κοινότητος της Νέας Καρβάλης.

Ο Ιερός Ναός άρχισε να κτίζεται το 1928. Εγκαινιάσθηκε στις 27-7-1950 από τον τότε Μητροπολίτη Χρυσόστομο, τον μετέπειτα αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Κτίτωρ είναι ο Παντελής Λουκίδης. Από το 1973 με Κανονιστική διάταξη έχει καθιερωθεί ως ιερό Προσκύνημα. Είναι τρισυπόστατος Ναός και πανηγυρίζει στις 25 Ιανουαρίου του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, στις 14 Σεπτεμβρίου της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και στις 27 Ιουλίου του Αγίου Παντελεήμονος. Αρχιτεκτονικά είναι σταυροειδής με τρούλο και δύο κωδωνοστάσια. Ένα δεύτερο κειμήλιο που υπάρχει είναι ο Τίμιος Σταυρός όπου είναι ενσωματωμένο και τεμάχιο από το Τίμιο Ξύλο του Κυρίου.

 

 

HOLY PILGRIMAGE OF AGIOS GRIGORIOS (N.KARVALI)

 

Address : Nea Karvali

Phone and Fax : 2510316232

Postcode : 64006

Priest : Revd Alexios  Aggelidis

 

The New Karvali of Kavala follows the old Kappadocian Karvalis (Gelveri) and has a long history. The brilliant course is decisively marked by the presence Agios Gregorios the Theologian, one of the greatest Fathers of our Church.

There in Karvali of Cappadocia, were guarded since 390 AD the holy relics of Agios Gregorios the Theologian, at the namesake temple, until 1924 when with the population exchange, the refugees moved into their new home, Nea Karvali, just outside the city of Kavala.

Today, in downtown Nea Karvali exists the Holy Pilgrimage Church of the Saint, which is one of the most important pilgrimage sites of Greece, an elaborate religious monument, where there are the relics of himself and of his family and  thousands of believers come to worship the venerable relic of Agios Gregorios the Theologian, mounted in gold reliquary. The majority of the relics of the Saint is at Nea Karvali, after the rootless Cappadocians faced untold number of dangers to bring them along with the sacred vessels of the church (the chandeliers, the despotic and the epitaph) which they worshiped in their homeland.

The anniversary remembrance of the Great Father and Hierarch of the Church, Agios Gregorios the Theologian, is every year a special event for the Christians of the city of Kavala and the wider region. Alerting particularly the souls of those who originate from Cappadocia in Asia Minor, and the reverential pilgrims who come from every part of our country in their own Holy, often tackling difficult weather conditions and covering large distances, to come to the holy pilgrimage of Nea Karvali.

At the church, built by refugees from Cappadocia for Agios Gregorios in Nea Karvali, many services are performed to bless the faithful ones.

Every year, on the eve of the feast, 24 January, in the afternoon, panegyric Vespers is chanted and then, in the evening, the standard Vigil is made. On the day of the feast of Agios Gregorios, 25 January, in the morning the Divine Liturgy is performed and immediately after the procession of the relic of Agios Gregorios in the main streets of Nea Karvali.

The construction of the Holy Church began in 1928. It was inaugurated on 27th July 1950 by Bishop Chrysostomos, who later became the Archbishop of Athens. The builder  is Pantelis Loukidis. Since 1973, under a regulatory provision, it has been established as a sacred pilgrimage. The Church is triune and celebrates on 25 January (Agios Gregorios the Theologian), on 14 September (Exaltation of the Holy Cross) and on 27 July (Agios Panteleimon). Architecturally, it is cruciform with a dome and two spiers. A second heirloom that lies there, is the Holy Cross which has a piece of the True Cross of the Lord.

 

Copyright 2014 Α. Μανούσος, Δ. Μεγαλομμάτης, Ν. Γαλανός, Χ. Κουτσογιάννης

 

Επικοινωνία:

 

Γραμματεία:

Μητροπολίτου Προκοπίου 1, Καβάλα

 +2510.223-141, +2510.225-187

 Fax: +2510.223-283

info@imfnth.org