Γραφείο Εξωτερικής Ιεραποστολής

Δραστηριοποιείται αναπτύσσον την αγάπην και το ενδιαφέρον δια το ιεραποστολικόν έργον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, καθώς και δια την ηθικήν και υλικήν ενίσχυσιν των ιεραποστόλων κυρίως εις την Αφρικήν. Εκτός του ι.Ναού,  ο οποίος ανηγέρθη εκ θεμελίων, επ' ονόματι του Αποστόλου Παύλου, εξωπλίσθη και λειτουργεί, οικοδομούνται έτεροι δύο και ένα Σχολείον με ιατρείον εις την Ουγκάντα της Αφρικής.

Υπεύθυνος: Αρχιμ. Παύλος Κίτσος Ιεροκύρηξ

Επικοινωνία:

 

Γραμματεία:

Μητροπολίτου Προκοπίου 1, Καβάλα

 +2510.223-141, +2510.225-187

 Fax: +2510.223-283

info@imfnth.org

Τα Νέα μας